G-M Sp. z o.o.

ul. Wejherowska 63
84-240 Reda

 

G-M Sp. z o.o. z siedzibą w Redzie przy ul. Wejherowskiej 63 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000141608, NIP 5880006082, REGON 190034201.

Kapitał zakładowy spółki w wysokości 240 000 PLN.

designed & powered by: cloudsofthouse.com